Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Nguồn Gốc nấm lim Xanh

Nm lim xanh hay còn gi là nm linh chi là loi nm có công dng đc bit trong vic h tr điu tr nhiu bnh, giúp ci thin sc khe ca con người mt cách hiu qu nht.
1. Nm lim xanh mc đâu?
Nm lim xanh (tên khoa hc là Ganoderma Lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst.,) còn có tên đng nghĩa là Polyporum lucidus W. Curt., thuc h Nm Lim (Ganodermataceae).
Nm lim xanh thường thy trên các thân cây/ thân cây lim xanh đã chết trong các khu rng nguyên sinh thuc vùng núi cao, được tìm hái ti rng nguyên sinh khu vc Trường Sơn Qung Nam, Tây Nguyên và Nam Lào.Chính vì ngun gc ca nm lim xanh là t nhiên nên khá tt cho người s dng, nhiu người bnh có th dùng các phương pháo tr liu Tây y kết hp vi nm lim xanh tr bnh khá hiu qu. Minh chng cho điu này, nm lim xanh Qung Nam giúp bi b, gii đc, thanh lc cơ th. Đ cha trit đ bnh gout, người bnh cn kiên trì ung liên tc nước đun t nm lim xanh t hai đến năm tháng đ các dược cht trong nm đy lùi bnh, tăng cường sc đ kháng cho cơ th.
2. Xut x/ ngun gc nm lim xanh
- NM LIM XANH 100% LY T RNG DO ANH EM, H HÀNG THÂN THÍCH TRONG GIA ĐÌNH TRC TIP ĐI LY. Theo các nhà khoa hc đã phát hin ra cht Polysaccharide có trong nm lim xanh giúp tiêu dit tế bào ung thư, giúp cơ th kích thích các hot tính ca thc bào và bch cu và h tr điu tr tt.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét